Hloubětínská 700

Ukončení školního roku

Pokyny k ukončení školního roku a zahájení nového školního roku

Všichni, kteří ukončí docházku v letošním školním roce, se v měsíci červnu k datu ukončení stravování ve školní jídelně dostaví do kanceláře jídelny vrátit nepoškozený čip /bude vrácena záloha ve výši 115,- Kč/ a vyrovnat zůstatek na svém podúčtu. V případě přeplatku bude tento vrácen na místě v hotovosti, případně při platbě přes účet lze po dohodě finanční částku vrátit zpět na účet.

Odhlášení ze stravování je ve vlastním zájmu každého, týká se zejména dřívějšího ukončení, např. při odchodu na jinou školu nebo stěhování. Na případné pozdější reklamace nelze již brát zřetel. Pokud je platba prováděna inkasem z účtu, po ukončení stravování raději zrušte v bance souhlas s inkasem.

Přeplatek u ostatních, kteří ve stravování pokračují v příštím školním roce, se přesouvá na měsíc září.

Platby v hotovosti na následujícící školní rok, týká se zejména 1. tříd, je možné provést poslední 3 dny v měsíci srpnu v dopoledních hodinách. Následně jsou upřednostňovány bezhotovostní platby inkasem nebo převodem z účtu, hotovostní platby jsou pouze ve výjimečných případech. Inkasa na měsíc září budou provedena k datu 20. srpna. Ke stejnému datu je nutné zadávat i platby převodem z účtu. Souhlas s inkasem na prázdniny nepřerušujte, ani nezadávejte na dobu určitou, aby při platbách na měsíc září nedocházelo k problémům.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví