Hloubětínská 700

Týden plný výzev ve 4.B

Týden plný výzev

TÝDEN PLNÝ VÝZEV

V posledním týdnu před možným návratem do školy se třída 4. B kromě běžného učení potýkala i se zajímavými výzvami. Každý den přišla výzva nová a žáci si se všemi velmi dobře poradili. A tady máme vítěze:

Výzva č. 1: Spočítej co nejvíce příkladů na písemné násobení a dělení.

1. místo: Štěpán K.

Výzva č. 2: Vymysli co nejvíce podstatných jmen, která skloňujeme podle vzoru kost.

1. místo: Simča

Výzva č. 3: Udělej co nejvíce angličáků.

1. místo: Barča

Výzva č. 4: Přečti co nejvíce stránek z knihy, kterou máš rozečtenou.

1. místo: Honzík

Výzva č. 5: Potěš co nejvíce lidí.

1. místo: Mili a Matěj T.

 

Pochvalu si však zaslouží všichni, kteří se do akce zapojili. :)

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví