Hloubětínská 700

Třídní schůzky, konzultace 9.ledna 2019

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky nebo konzultace, které proběhnou ve středu 9.ledna 2019 - časový rozpis jednotlivých tříd a učitelů bude vyvěšen na webových stránkách školy během pondělí 7.ledna.

Na třídních schůzkách či konzultacích bude probrán především prospěch v 1.pololetí.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví