Hloubětínská 700

Třídní schůzky, konzultace 24.4.2019

Vážení rodiče,

v přiloženém rozpisu najdete termín konání třídních schůzek nebo konzultací jednotlivých vyučujících.

Třídní schůzky nebo konzultace s ekonají ve středu 24.4.2019 a budou na nich probírána tato témata: prospěch za 3.čtvrtletí, kázenská opatření, školy v přírodě apod.

Přijďte, jste srdečně zváni.

 

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví