Hloubětínská 700

Třídní schůzky, konzultace

Vážení rodiče,

ač se to nezdá, uplnyul již čtvrtrok tohoto školního roku a opět jsou tu třídní schůzky či konzultace.
V přiloženém souboru se můžete podívat na rozpis jednotlivých učitelů a tříd.
Přijďte se zeptat.
Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví