Hloubětínská 700

Třídní schůzky a konzultace 13.11. 2019

Čtvrtletní pedagogická rada.


     Vážení rodiče,

ve středu 13.11. 2019 se konají třídní schůzky a konzulatace. V příloze této zprávy najdete podrobné informace týkající se času a místnosti, kde jednotlivé vyučující můžete zastihnout.

     Vyučování bude ve středu probíhat pouze do 6.vyučovací hodiny (tj. do 13.25 hod.). Odpolední vyučování v 7. a 9. ročnících odpadá.

    

                                                                                                       Martina Havelková

                                                                                                   zástupkyně ředitele školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví