Hloubětínská 700

Třídní schůzky a konzultace - 11.1.2017

Ve středu 11.1.2017 se konají třídní schůzky a konzultace. V přiloženém dokumentu naleznete rozpis pro jednotlivé třídy a vyučující, včetně dvou jiných termínů konání.

...

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví