Hloubětínská 700

Třídní schůzky, konzultace

Vážení rodiče,

připomínám konání tř.schůzek či konzultací ve středu 8.11.2017 - rozpis je v přiloženém dokumentu.

Zvažte účast, budete seznámeni se čtvrtletní klasifikací vašeho dítěte.

Děkuji za vaši účast.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví