Hloubětínská 700

Středeční lampionový průvod ŠD

Lampionový průvod ŠD

Ve středu 6.11. v 17 hodin se před školou sešly děti v opravdu povedených  maskách duchů a dalších strašidel. Přinesly si s sebou nádherné různobarevné lampiony. V doprovodu vychovatelek ŠD se vydaly na zahradu, kde na ně čekala připravená soutěžní stanoviště.

Jejich prvním úkolem bylo najít v trávě ducha a podívat se, jaké má na sobě číslo. Podle toho se poté rozřadily do soutěžních týmů a vrhly se na stanoviště. Vítězný tým dostal bonusový úkol – najít si ve vymezeném prostoru svou odměnu (svítícího ducha).

Po vyhodnocení soutěže přišel čas rozsvítit lampiony a vydat se na cestu po Hloubětíně. Naši duchové a jejich rozsvícené lampióny vykouzlili úsměv na tváři téměř všem kolemjdoucím. Na celý průvod byl opravdu krásný pohled a všichni jsme si tento kouzelný večer užili.

Před odchodem domů dostaly děti odměnu za účast a skvělé zvládnutí celé akce.

 

Věra Flanderová

 

Více fotek ve fotogalerii

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví