Hloubětínská 700

Sportovní odpoledne se vydařilo

Ve středu 4. května 2011 zorganizoval školní parlament a Školní sportovní klub turnaj v přehazované.

Akce začala ve 14:00 a účastnily se jí 5. a 6. třídy.
Setkání bylo velmi úspěšné. Zahrát si přišlo 30 žáků, kteří utvořili 5 smíšených družstev.
Hrálo se s velkým nasazením, takže diplomy i sladké odměny byly zasloužené. Těšíme se, až si zahrajeme příště.

Ivana Braunová
foto: Ingrid Kemzová

Sportovní odpoledne
Sportovní odpoledne
Sportovní odpoledne

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví