Hloubětínská 700

Společenskovědní seminář na exkurzích

13 žáků z 9. A, B si v letošním školním roce vybralo jako svůj povinně volitelný předmět Společenskovědní seminář. Jeho součástí jsou např. poznávací exkurze.

Jako první jsme 6. 10. 2017 samozřejmě zvolili Hloubětín, jeho současnost i historii.

Naším dalším cílem 12. 10. 2017 se staly Vysočany. Sledovali jsme nejen jejich historický vývoj a změny, ale prohlédli jsme si např. putovní výstavu k 75. výročí atentátu na R. Heydricha. Na závěr jsme zavítali do Galerie Prahy 9 na výstavu obrazů J. Bendové.

                                                                                                    Ivana Braunová

Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Vánoce 2017
Mikuláš 2017
Mikuláš 2016
Děti zdraví