Hloubětínská 700

Soutěže a akce ve školní družině v červnu

Hurá prázdniny!!!!!

TÉMATICKÉ TÝDNY:

4. – 8. 6. Berušky

11. – 15. 6. Tatínkové

18. – 22. 6. Bez úrazů

25. – 29. 6. Úklidu a loučení

 

Celodružinová soutěž:

Berušky

FINÁLE: 7.6.

Naše akce:

2.6. výlet do Koněprus

11. - 15. 6. sběr starého papíru

13.6. plavba lodí po Vltavě

14.6. poslední lekce plavání pro přihlášené děti

25.6. výlet do krokodýlí zoo / VI. oddělení /

 

V pátek 29.6. končí provoz školní družiny ve 14.30 hodin.

Po rozdání vysvědčení, v 8.45 hodin, přejdou děti do ŠD, na oběd půjdeme společně.

Informační lísteček děti dostanou druhý týden v červnu.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví