Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - únor

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Tematické týdny:  

                                 4. – 8.2.      Povolání

                                 11. – 15.2.  Srdíčka

                                 25. – 1.3.    Hračky

                                

Celodružinové soutěže:  

Piškvorky

FINÁLE: 28.2.

 

7.2. Karneval v ŠD

11.2. Muzeum smyslů

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky.

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví