Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - únor

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy.

Tématické týdny:

5. – 9.2. Zdravé tělo

19. – 23.2. Masopust

26. – 2.3. Hrátky s češtinou

 

Celodružinové soutěže:

Masky

FINÁLE: 22.2.

 

6.2. Toulcův dvůr – Co dokáže voda

8.2. Pravidelné lekce plavání pro přihlášené děti

19.2. Výlet do Mořského světa

22.2. Karneval v ŠD

27.2. Jump park

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví