Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - únor

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy.

Tématické týdny:

5. – 9.2. Zdravé tělo

19. – 23.2. Masopust

26. – 2.3. Hrátky s češtinou

 

Celodružinové soutěže:

Masky

FINÁLE: 22.2.

 

6.2. Toulcův dvůr – Co dokáže voda

8.2. Pravidelné lekce plavání pro přihlášené děti

19.2. Výlet do Mořského světa

22.2. Karneval v ŠD

27.2. Jump park

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví