Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - říjen

Po teplém září zle se říjen tváří.

Tématické týdny:

1. - 5.10. Plody podzimu

8. - 12.10. Ježci

15. - 19.10. Lesní království

22. - 26.10. ČR

29.9. - 2.11. Halloween

 

Celodružinové soutěže:

Ježci

FINÁLE 11.10.

 

Další akce:

8. – 12.10. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

11.10. – divadelní představení

13.10. – celodenní výlet do Šáreckého údolí

15.10. – výlet do ZOO

25.10. účast na vzpomínkovém aktu

31.10. halloweenská party s přespáním v ZŠ / II., VI. a V. oddělení /

Plánujeme filmové představení – podle nabídky kina.

5.10. – ředitelský den

29. a 30. 10. – podzimní prázdniny

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD na podzimní prázdniny, učiňte tak do 19.10. u vychovatelek ŠD.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví