Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - prosinec

Vánoce, vánoce přicházejí.....

Tématické týdny:     

  3. –   7.12.      Č ert


10. – 14.12.     V ánoční strom

17. – 21.12.    Ván těšení

                                  

 

Celodružinové soutěže:

Originální čert / do 5.12. /

 FINÁLE 6.12.

 

                                        

4.12.  Výlet do botanické zahrady

5.12.   Mikuláš v ŠD

12.12. Divadelní představení

18.12. Výstava betlémů

20.12. Vánoční posezení v ŠD / cukroví, malý dárek do losování /

 

Od 24.12 do 2.1. jsou vánoční prázdniny.

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD ve dnech 27., 28., 31.12., 2.1. učiňte tak
u vychovatelek do 7.12.2018.

 

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví