Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - prosinec

Hopsa, pacholátka a malá děvčátka, vzhůru vstávejte, k jeslím chvátejte!

Tématické týdny:

5. – 9.12. Andělé

12. – 16.12. Betlémy

19. – 23.12. Vánoční

Celodružinové soutěže:

Originální Anděl / do 7.12. /

FINÁLE 8.12.

 

5.12. Mikuláš v ŠD

12.12. výstava betlémů v Jindřišské věži

13.12. výstava Karel IV. v Galerii umění

15.12. Divadelní představení v divadle Gong

21.12. vánoční posezení v ŠD / cukroví, malý dárek do losování /

 

Od 23.12 do 3.1. jsou vánoční prázdniny.

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD ve dnech 23., 27. - 30.12., 2.1. učiňte tak u vychovatelek do 7.12.2016.

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví