Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - prosinec

Hopsa, pacholátka a malá děvčátka, vzhůru vstávejte, k jeslím chvátejte!

Tématické týdny:

5. – 9.12. Andělé

12. – 16.12. Betlémy

19. – 23.12. Vánoční

Celodružinové soutěže:

Originální Anděl / do 7.12. /

FINÁLE 8.12.

 

5.12. Mikuláš v ŠD

12.12. výstava betlémů v Jindřišské věži

13.12. výstava Karel IV. v Galerii umění

15.12. Divadelní představení v divadle Gong

21.12. vánoční posezení v ŠD / cukroví, malý dárek do losování /

 

Od 23.12 do 3.1. jsou vánoční prázdniny.

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD ve dnech 23., 27. - 30.12., 2.1. učiňte tak u vychovatelek do 7.12.2016.

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví