Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - listopad

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Tematické týdny:

 

5. – 9.11. Společenské hry

23. – 16.11. Barvy

19. – 23.11. Hádanky

26. – 30.11. Živly

 

Celodružinové soutěže:

Turnaj v dominu

FINÁLE: 8.11.

 

Hádankový král

FINÁLE: 22.11.

 

 

19.11. výlet – výrobna svíček

27.11. divadelní představení v divadle Gong

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina

 

 

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví