Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - listopad

Studený listopad - zelený leden.

Tématické týdny:

30.10.-3.11. Halloween

6. – 10.11. Hádanky

13. – 17.11. Pozdravy

20. – 24.11. Domino

27. – 1.12. Vesmír

Celodružinové soutěže:

Hádankový král

FINÁLE: 9.11.

Turnaj v dominu

FINÁLE: 23.11.

 

13.11. výlet – výrobna svíček / 120,- Kč /

23.11. výlet – hvězdárna / 60,- Kč /

30.11. divadelní představení v divadle S+H / 110,- Kč /

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví