Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - listopad

Studený listopad - zelený leden.

Tématické týdny:

30.10.-3.11. Halloween

6. – 10.11. Hádanky

13. – 17.11. Pozdravy

20. – 24.11. Domino

27. – 1.12. Vesmír

Celodružinové soutěže:

Hádankový král

FINÁLE: 9.11.

Turnaj v dominu

FINÁLE: 23.11.

 

13.11. výlet – výrobna svíček / 120,- Kč /

23.11. výlet – hvězdárna / 60,- Kč /

30.11. divadelní představení v divadle S+H / 110,- Kč /

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví