Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - listopad

Na jaké akce školní družiny se můžete těšit?

Tématické týdny:

31.10.-4.11. Dopravní prostředky

7. – 11.11. Přírodniny

14. – 18.11. Hádanky

13. – 25.11. Moje rodina

28. – 2.12. Domino

Celodružinové soutěže:

Dopravní prostředky

FINÁLE: 3.11.

Hádankový král

FINÁLE: 16.11.

Turnaj v dominu

FINÁLE: 1.12.

 

14.11. výlet do výrobny svíček

24.11. divadelní představení v divadle Gong

26.11. výlet do muzea betlémů a voskových figurín

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví