Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - listopad

Na jaké akce školní družiny se můžete těšit?

Tématické týdny:

31.10.-4.11. Dopravní prostředky

7. – 11.11. Přírodniny

14. – 18.11. Hádanky

13. – 25.11. Moje rodina

28. – 2.12. Domino

Celodružinové soutěže:

Dopravní prostředky

FINÁLE: 3.11.

Hádankový král

FINÁLE: 16.11.

Turnaj v dominu

FINÁLE: 1.12.

 

14.11. výlet do výrobny svíček

24.11. divadelní představení v divadle Gong

26.11. výlet do muzea betlémů a voskových figurín

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví