Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - květen

Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.

Tematické týdny: 

                               29.4. – 3.5.  Čarodějnice

                                  6. – 10.5.  Maminky

                                13. – 17.5.  Pohádky

                                20. – 24.5.  Ze života hmyzu

                                27. – 31.5.  Děti

 

Celodružinové soutěže:

 

                                       Čarodějnice

                                              FINÁLE: 30.4.

 

                                       Život pod hladinou

                                              FINÁLE: 23.5.

 

 

 

 

29.4. čarodějnice pro přihlášené děti

2.5. účast na vzpomínkovém aktu

12.5. pohádkový les

21.5. cykloobčánci

podle nabídky plánujeme návštěvu kina          

 

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka                                 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví