Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - květen

Máj-li déšť nedá, červen se předá.

Tématické týdny:

30.4. – 4.5. Poznávání přírody

7. – 11.5. Maminek

14. – 18.5. Rychlejší vyhrává

21. – 25.5. Olympiáda

28. – 1.6. Děti

 

Celodružinové soutěže:

Rychlejší vyhrává

FINÁLE: 17.5.

 

2.5. ekopřednáška

3.5. účast na slavnostním shromáždění u příležitosti 73. výročí ukončení II. světové války

7.5. ŘEDITELSKÝ DEN

14.5. přednáška o netopýrech

21.5. výlet do ZOO

23.5. výlet do Toulcova dvora

podle nabídky plánujeme návštěvu kina

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví