Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - květen

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Tématické týdny:

2. – 6.5. Maminek

19. – 13.5. Vodní svět

16. – 20.5. Míčové hry

23. – 27.5. Berušky

31.5. – 3.6. Děti

Celodružinové soutěže:

Vodní svět

FINÁLE: 12.5.

Berušky

FINÁLE: 26.5.

 

3., 10., 17. lekce plavání

5.5. účast na slavnostním shromáždění u příležitosti 71. výročí ukončení

II. světové války

11.5. Vítání cykloobčánků v CČM ( I. oddělení )

14.5. sobotní výlet na Karlštej

19.5. divadelní představení v Gongu

podle nabídky plánujeme návštěvu kina

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví