Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - duben

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem.

Tématické týdny:

2.4. – 6.4. Dětská kniha

9.4. – 13.4. Čárky

16.4. – 20.4. Naše planeta

23.4. – 27.4. Čarodějnice

 

Celodružinové soutěže:

Čárkovaná

FINÁLE : 5.4.

Čarodějnice

FINÁLE : 26.4.

 

26.4. Den Země na Rajské zahradě

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví