Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - červen

Červen

TEMATICKÉ TÝDNY:

                                           3. –   7. 6.      Piráti

                                           10. – 14. 6.    Tatínkové

                                           17. – 21. 6.    Bez úrazů

                                           24. – 28. 6.    Úklidu a loučení     

 

 

 

10. - 14. 6. sběr starého papíru

14.6. krokodýlí ZOO

 

V pátek 28.6. končí provoz školní družiny ve 14.30 hodin.

Po rozdání vysvědčení, v 8.45 hodin, přejdou děti do ŠD, na oběd půjdeme společně.

Informační lísteček děti dostanou druhý týden v červnu.

 

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví