Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - červen

Poslední školní měsíc. Hurá na prázdniny!!!

TÉMATICKÉ TÝDNY:

5. – 9. 6. Vodní svět

12. – 16. 6. Sluníčka

19. – 23. 6. Bez úrazů

26. – 30. 6. Úklidu a loučení

Celodružinové soutěže:

Vodní svět

FINÁLE: 8.6.

 

8.6. výlet do areálu Gutovka

10.6. výlet do okolí lomu Amerika a na Karlštejn

12. - 16. 6. sběr starého papíru

15.6. divadelní představení v divadle Gong

 

V pátek 30.6. končí provoz školní družiny ve 14.30 hodin.

Po rozdání vysvědčení, v 8.45 hodin, přejdou děti do ŠD, na oběd půjdeme společně.

Informační lísteček děti dostanou druhý týden v červnu.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví