Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - červen

Poslední školní měsíc. Hurá na prázdniny!!!

TÉMATICKÉ TÝDNY:

5. – 9. 6. Vodní svět

12. – 16. 6. Sluníčka

19. – 23. 6. Bez úrazů

26. – 30. 6. Úklidu a loučení

Celodružinové soutěže:

Vodní svět

FINÁLE: 8.6.

 

8.6. výlet do areálu Gutovka

10.6. výlet do okolí lomu Amerika a na Karlštejn

12. - 16. 6. sběr starého papíru

15.6. divadelní představení v divadle Gong

 

V pátek 30.6. končí provoz školní družiny ve 14.30 hodin.

Po rozdání vysvědčení, v 8.45 hodin, přejdou děti do ŠD, na oběd půjdeme společně.

Informační lísteček děti dostanou druhý týden v červnu.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví