Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - červen

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Tematické týdny:

 

6. - 10.6.      sluníček

13. - 17.6.    bez úrazů

20. - 24.6.    prázdninového těšení

27. - 30.6.    úklidu a těšení

 

Celodružinové soutěže:

 

13. - 17.6.    sběr starého papíru

7.,14.,21.6.  plavání

 

 

Po rozdání vysvědčení ve čtvrtek 30.6.2016 v 8,45 přejdou děti do ŠD, na oběd půjdeme společně.

Provoz  ŠD bude tento den ukončen ve 14,30, abyste se mohli se svými dětmi potěšit z celoročního výkonu a patřičně je za to odměnit.

Informační lísteček dostanou děti 2.týden v červnu.

 

Anna Veselá, ved.vych.

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví