Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - březen

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Tematické týdny:   

                                 4. – 8.3.     Kutilové

                               11. – 15.3.   Co mne baví

                               18. – 22.3.   Vítání jara

                               25. – 29.3.   Krabičky

 

Celodružinové soutěže: 

Kutilové

             FINÁLE: 7.3.

 Soutěž ve zpěvu

              FINÁLE: 14.3.

                                       

 7.3. divadelní představení v divadle Gong

11.3. výlet do Muzea smyslů

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví