Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny - březen

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Tématické týdny:

5. – 9.3. Pohádky

12. – 16.3. Člověče, nezlob se

19. – 23.3. Jaro kolem nás

26. – 30.3. Velikonoční

 

 

Celodružinové soutěže:

Pohádky

FINÁLE: 8.3.

 

Člověče, nezlob se

FINÁLE: 15.3.

 

 

8.3. divadelní představení v divadle S + H

10.3. Pohádkový les

12.3. výlet do svíčkárny v Šestajovicích

17.3. sobotní výlet na Říp a do History parku v Ledčicích

19. – 23.3. sběr starého papíru

26.3. procházka velikonoční Prahou

29.3. velikonoční prázdniny

 

29.3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD na velikonoční prázdniny, učiňte tak u vychovatelek do 16.3.2018.

 

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví