Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družiny

Září

Tematické týdny:

3. – 7.9. Seznamování

10. – 14.9. Vzpomínek na prázdniny

17. – 21.9. Draci

24. – 28.9. Cestujeme bezpečně

 

Celodružinové soutěže:

Zážitek z prázdnin (obrázek nebo příběh) do 12.9.

FINÁLE 13.9.

Draci (drak vyrobený z různých materiálů) do 19.9.

FINÁLE 20.9.

 

12.9. zahájení lekcí plavání pro přihlášené děti

22.9. drakiáda (informace v notýsku)

Plánujeme návštěvu kina.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví