Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družina - září

Hurá škola???!!!!!

Tématické týdny:

4. – 8.9. Seznamování

11. – 15.9. Vzpomínek na prázdniny

18. – 22.9. Hrady a zámky

25. – 29.9. Bezpečně do školy

 

Celodružinové soutěže:

Zážitek z prázdnin ( obrázek nebo příběh ) do 13.9.

FINÁLE 14.9.

 

Akce:

19.9. malešický park /IV.oddělení/

Plánujeme návštěvu kina.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví