Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družina - únor

Pozor jarní prázdniny od 6.2. 2017 do 12. 2. 2017

Tématické týdny:

13. – 1.2. Valentýn

20. – 24.2. Masky

27. – 3.3 . Hudebně - pohybový

Celodružinové soutěže:

Masky

FINÁLE: 23.2.

 

20.2. Mořský svět – výlet

21.2. Karneval v ŠD

Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví