Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družina - říjen

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

Tématické týdny:

2. - 6.10. Zvířata kolem nás

9. - 13.10. Barevný podzim

16. - 20.10. Draci

23. - 27.10. ČR

 

20.10. – ředitelský den

26. a 27. 10. – podzimní prázdniny

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD, učiňte tak do 14.10. u vychovatelek ŠD.

 

Celodružinové soutěže:

Zvířata kolem nás

FINÁLE 5.10.

 

Draci

FINÁLE 19.10.

 

 

 

9. – 13.10. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

11.10. výlet do Dinoparku

14.10. sobotní výlet po Praze s projížďkou lodí po Vltavě

17.10. výlet do Muzea strašidel

23.10. výlet do ZOO

24.10. divadelní představení v divadle S+H

25.10. účast na vzpomínkovém aktu

31.10. halloweenská party s přespáním v ZŠ / IV. a V. oddělení /

Plánujeme filmové představení – podle nabídky kina.

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví