Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družina - říjen

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

Tématické týdny:

2. - 6.10. Zvířata kolem nás

9. - 13.10. Barevný podzim

16. - 20.10. Draci

23. - 27.10. ČR

 

20.10. – ředitelský den

26. a 27. 10. – podzimní prázdniny

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD, učiňte tak do 14.10. u vychovatelek ŠD.

 

Celodružinové soutěže:

Zvířata kolem nás

FINÁLE 5.10.

 

Draci

FINÁLE 19.10.

 

 

 

9. – 13.10. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

11.10. výlet do Dinoparku

14.10. sobotní výlet po Praze s projížďkou lodí po Vltavě

17.10. výlet do Muzea strašidel

23.10. výlet do ZOO

24.10. divadelní představení v divadle S+H

25.10. účast na vzpomínkovém aktu

31.10. halloweenská party s přespáním v ZŠ / IV. a V. oddělení /

Plánujeme filmové představení – podle nabídky kina.

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví