Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družina - květen

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Tématické týdny:

1. – 5.5. Květin

8. – 12.5. Maminek

15. – 19.5. Ze života hmyzu

22. – 26.5. Míčové hry

29. – 2.6. Děti

 

Celodružinové soutěže:

Květiny

FINÁLE: 4.5.

 

Ze života hmyzu

FINÁLE: 18.5.

 

4.5. účast na slavnostním shromáždění u příležitosti 72. výročí ukončení

II. světové války

13.5. Paitball

15.5. přírodovědná přednáška

16.5. Vítání cykloobčánků v CČM ( V. oddělení )

Divadelní představení S+H

22.5. výlet do ZOO

podle nabídky plánujeme návštěvu kina

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví