Hloubětínská 700

Soutěže a akce školní družina - květen

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Tématické týdny:

1. – 5.5. Květin

8. – 12.5. Maminek

15. – 19.5. Ze života hmyzu

22. – 26.5. Míčové hry

29. – 2.6. Děti

 

Celodružinové soutěže:

Květiny

FINÁLE: 4.5.

 

Ze života hmyzu

FINÁLE: 18.5.

 

4.5. účast na slavnostním shromáždění u příležitosti 72. výročí ukončení

II. světové války

13.5. Paitball

15.5. přírodovědná přednáška

16.5. Vítání cykloobčánků v CČM ( V. oddělení )

Divadelní představení S+H

22.5. výlet do ZOO

podle nabídky plánujeme návštěvu kina

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví