Hloubětínská 700

Soutěž v době Koronaviru

Pojďte přijít na jiné myšlenky!

 Vážení rodiče, prarodiče, milé děti!

 

V této nelehké době přicházíme se soutěží pro celou rodinu.

 

Po celý květen budeme každé pondělí uveřejňovat na stránkách školy pět soutěžních otázek s jednou prémiovou. Otázky pro vás vymysleli pedagogičtí pracovníci naší školy.

Odpovědi můžete zasílat na emailové adresy vychovatelek ŠD vždy do pátečního večera, nezapomeňte napsat jméno dítěte a třídu.

 

žáci 1. třídy zasílají odpovědi na: lucie.treglova@zshloubetin.cz

žáci 2. třídy zasílají odpovědi na: vera.flanderova@zshloubetin.cz

žáci 3. třídy zasílají odpovědi na: zuzana.cerna@zshloubetin.cz

žáci 4. třídy zasílají odpovědi na: nikola.vorechova@zshloubetin.cz

žáci 5. a 6. třídy zasílají odpovědi na: anna.vesela@zshloubetin.cz

žáci 7., 8. a 9. třídy zasílají odpovědi na: ivana.becvarova@zshloubetin.cz

 

Za správně zodpovězené otázky získáte body, které se budou během čtyř soutěžních kol sčítat.

Správné odpovědi uveřejníme nasledující týden.

Kompletní výsledky květnové soutěže naleznete na stránkách školy druhý týden v červnu.

 

Celá rodina může soutěžit o hodnotné ceny, které přichystalo vedení školy.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví