Hloubětínská 700

Souhrnné výsledky voleb do školské rady ZŠ Hloubětínská 700

Dne 12.11.2014 proběhly na ZŠ Hloubětínská 700 řádné volby do školské rady dle Volebního řádu vydaného usnesením MČ Praha 14 č. 630/RMČ/2014.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli voleni dva zástupci

Minimální počet voličů

75

Počet voličů

133

Počet platných hlasů

131

Počet neplatných hlasů

2

Počet hlasů pro pí. Matulová

114

Počet hlasů pro p. Vykysalý

113

Pro oba kandidáty hlasovalo

96

Pouze pro pí. Matulová hlasovalo

18

Pouze pro p. Vykysalý hlasovalo

17

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  1. Veronika Matulová s počtem 114 hlasů
  2. Petr Vykysalý s počtem 113 hlasů

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli voleni dva zástupci

Minimální počet voličů

12

Počet voličů

22

Počet platných hlasů

22

Počet neplatných hlasů

0

Počet hlasů pro pí. Markvartová

22

Počet hlasů pro p. Mikolášková

22

Pro oba kandidáty hlasovalo

22

Pouze pro pí. Markvartová hlasovalo

0

Pouze pro pí. Mikolášková hlasovalo

0

 

Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni:

  1. Gabriela Markvartová s počtem 22 hlasů
  1. Lenka Mikolášková s počtem 22 hlasů

 

 

Za přípravný výbor zapsal dne: 14.11.2014 Petr Vykysalý

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví