Hloubětínská 700

Slohová výchova v šesté třídě

V rámci slohové výchovy se žáci 6. B věnovali popisu pracovního postupu.

Zkusili si, jak to dopadne, když popis není správně napsaný a oni nevědí, jak mají činnost vykonat. Do našeho tvoření nám ovšem zasáhla distanční výuka, ale i tak si všichni s úkoly moc dobře poradili. Žáci samostatně popisovali stavbu sněhuláka nebo psali návod, jak složit papírovou čepici. V neposlední řadě se zabývali tím, jak vypadá správně zapsaný recept. Z tohoto úkolu nám vznikla taková malá třídní kuchařka a žáci mají své práce vystavené ve třídě. Vzhledem k tomu, že se jim recepty povedly a někteří je doplnili i hezkým obrázkem, rozhodli jsme se po domluvě s autory podělit se o jejich tvorbu na našich stránkách.

 

Mgr. Jana Červenková

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví