Hloubětínská 700

Slavnostní oběd 9. A, B 29. 6. 2017

Ohlédnutí za závěrem loňského školního roku

Stalo se již tradicí, že se deváťáci loučí se školou na slavnostním obědě. Jejich spolužáci

 z 8. ročníku jim jako překvapení vždy vyzdobí školní jídelnu a zahrají si na číšníky.

                                                                                                     Text: Ivana Braunová

                                                                                                      Foto: žáci 8. B

deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví