Hloubětínská 700

Slavnostní oběd 9. A, B 29. 6. 2017

Ohlédnutí za závěrem loňského školního roku

Stalo se již tradicí, že se deváťáci loučí se školou na slavnostním obědě. Jejich spolužáci

 z 8. ročníku jim jako překvapení vždy vyzdobí školní jídelnu a zahrají si na číšníky.

                                                                                                     Text: Ivana Braunová

                                                                                                      Foto: žáci 8. B

deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Vánoce 2017
Mikuláš 2017
Mikuláš 2016
Děti zdraví