Hloubětínská 700

Slavnostní oběd 9. A, B 29. 6. 2017

Ohlédnutí za závěrem loňského školního roku

Stalo se již tradicí, že se deváťáci loučí se školou na slavnostním obědě. Jejich spolužáci

 z 8. ročníku jim jako překvapení vždy vyzdobí školní jídelnu a zahrají si na číšníky.

                                                                                                     Text: Ivana Braunová

                                                                                                      Foto: žáci 8. B

deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017
deváťáci 2016/2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví