Hloubětínská 700

Školy v přírodě - aktuálně

Vážení rodiče,v uplynulých dnech jsme intenzivně jednali o plánovaných školách v přírodě s jednotlivými agenturami, MŠMT, MMR i zřizovatelem.
Cílem našich jednání je vzhledem k aktuální situaci způsob, jak zajistit, abyste nepřišli o vložené finanční prostředky.

Na základě dnešních informací je tedy situace následující:

všechny doplatky rodičů na aktuálně plánované školy v přírodě se pozastavují
u všech aktuálně plánovaných škol v přírodě jednáme o jejich přesunu na školní rok 2020/2021
předpokládáme,že v polovině dubna budou upřesněny náhradní termíny popř. definitivní řešení

 

 

Děkujeme za pochopení 

                                                                                  vedení školy 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví