Hloubětínská 700

Školní parlament opět zahájil činnost

Ve středu 4. 10. 2017 se poprvé v letošním školním roce sešel Školní parlament.

   Na naší škole má parlament velmi dlouhou tradici a tak je systém jeho fungování známý.

Zástupci jednotlivých tříd (5. – 9. ročník) byli svými spolužáky zvoleni na počátku školního roku. Snažili jsme definovat naši standardní činnost, naše cíle.

Cílem činnosti parlamentu je např. zlepšování komunikace v rámci školy, odhalování skrytých míst pro zlepšování klimatu školy a bezpečného prostředí pro všechny žáky na škole.

Žáci jsou systematicky vedeni ke spolupráci s pedagogy, s vedením školy a ke spoluúčasti na životě školy.

                      Ivana Braunová

Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví