Hloubětínská 700

Školní parlament opět zahájil činnost

Ve středu 4. 10. 2017 se poprvé v letošním školním roce sešel Školní parlament.

   Na naší škole má parlament velmi dlouhou tradici a tak je systém jeho fungování známý.

Zástupci jednotlivých tříd (5. – 9. ročník) byli svými spolužáky zvoleni na počátku školního roku. Snažili jsme definovat naši standardní činnost, naše cíle.

Cílem činnosti parlamentu je např. zlepšování komunikace v rámci školy, odhalování skrytých míst pro zlepšování klimatu školy a bezpečného prostředí pro všechny žáky na škole.

Žáci jsou systematicky vedeni ke spolupráci s pedagogy, s vedením školy a ke spoluúčasti na životě školy.

                      Ivana Braunová

Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017
Parlament 2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví