Hloubětínská 700

Školní kolo recitační soutěže Poetické setkání

Pozvánka

Vážení rodiče, babičky, dědečkové a všichni milovníci poezie,

přijďte se mezi nás podívat a povzbudit přednášející dne 29. 1. 2019 od 14 hodin.

Mgr. Zoja Liznerová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví