Hloubětínská 700

Školní kolo recitační soutěže 29. 1. 2019

V letošním školním roce přišla recitační soutěž „Poetické setkání“ ještě dříve, než začalo jaro klepat na dveře.

Na úvod jsme se potěšili hudební ukázkou  sonáty barokního  francouzského skladatele J. Blaveta v provedení pana učitele Johancsíka.  Přivítali jsme zástupce rodičů i spolužáky soutěžících a ,,klání“ mohlo začít. Opět se soutěžilo  ve čtyřech kategoriích. Někteří  žáci nás překvapili  originalitou vybraných textů. V sále panovala milá a přátelská atmosféra. Děkujeme všem dětem, které věnovaly svůj volný čas přípravě na vystoupení  a  nebály  se předstoupit před veřejnost.

         Do obvodního kola, které se koná 28. 2. 2018 postupují úspěšní žáci, kteří vyhráli 2., 3. A 4. kategorii

 1. Kategorie
 1. místo -        Dominik Burget
 2. místo -        Jan Kucharčuk
 3. místo -        Oleksander Jurchenko
 1. Kategorie
 1. místo -        Štěpán Rozkovec
 2. místo -        Nela Dolejšová
 3.    místo          Aneta Líkařová
 1. Kategorie
 1. místo -        Kateřina Hargašová
 2. místo -        Karolína Svobodová
 3. místo -        Vojtěch Žák
 4. kategorie
 1. místo -        Malvína Jurková
 2. místo -        Martin Vrzák
 3. místo -        Veronika Vondrášková

Zapsala Zoja Liznerová

Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019
Recitace 2019

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví