Hloubětínská 700

Školní družina - výlet

Vážení rodiče, na sobotu 17. března připravujeme pro děti celodenní výlet na horu Říp a do History parku v Ledčicích.

Odjíždíme autobusem v 8.00 hodin od školy a vrátíme se v 16.30 hodin tamtéž.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 23. února. (K VYTISKNUTÍ V PŘÍLOZE)

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví