Hloubětínská 700

Školní družina - výlet

Vážení rodiče, na sobotu 17. března připravujeme pro děti celodenní výlet na horu Říp a do History parku v Ledčicích.

Odjíždíme autobusem v 8.00 hodin od školy a vrátíme se v 16.30 hodin tamtéž.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 23. února. (K VYTISKNUTÍ V PŘÍLOZE)

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Soubor: 

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví