Hloubětínská 700

Školní družina pro budoucí prvňáky

Vážení rodiče budoucích prvňáků,

v příloze tohoto příspěvku najdete veškeré informace k přihlášení dětí do školní družiny a objednávce čipů, které slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Formulář přihlášky naleznete v sekci "Dokumenty - formuláře - přihláška do školní družiny". 

 

Přihlášky zasílejte do 15.6.2020 na email: anna.vesela@zshloubetin.cz

M. Havelková 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví