Hloubětínská 700

Školní družina pořádá akci pro děti a jejich rodiče

Akce se bude konat v sobotu 10. 3. 2018 od 14 do 17 hodin na „Lesňáku“. Aktivity budou určené pro dvojici dítě a rodič.

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na akci Pohádkový les. Bude se konat v sobotu 10. 3. 2018 od 14 do 17 hodin na „Lesňáku“. Aktivity budou určené pro dvojici dítě a rodič. Za dítě po celou dobu akce zodpovídá rodič.

Přihlášku je nutné odevzdat do konce února. (viz. příloha)

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví