Hloubětínská 700

Školní družina pořádá akci pro děti a jejich rodiče

Akce se bude konat v sobotu 10. 3. 2018 od 14 do 17 hodin na „Lesňáku“. Aktivity budou určené pro dvojici dítě a rodič.

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na akci Pohádkový les. Bude se konat v sobotu 10. 3. 2018 od 14 do 17 hodin na „Lesňáku“. Aktivity budou určené pro dvojici dítě a rodič. Za dítě po celou dobu akce zodpovídá rodič.

Přihlášku je nutné odevzdat do konce února. (viz. příloha)

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví