Hloubětínská 700

Školní družina pořádá akci pro děti a jejich rodiče

Akce se bude konat v sobotu 10. 3. 2018 od 14 do 17 hodin na „Lesňáku“. Aktivity budou určené pro dvojici dítě a rodič.

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na akci Pohádkový les. Bude se konat v sobotu 10. 3. 2018 od 14 do 17 hodin na „Lesňáku“. Aktivity budou určené pro dvojici dítě a rodič. Za dítě po celou dobu akce zodpovídá rodič.

Přihlášku je nutné odevzdat do konce února. (viz. příloha)

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví