Hloubětínská 700

Školní družina navštívila Svět deskových her

Návštěva ve Světě deskových her

V pondělí 13. ledna děti z kroužku Zábavné logiky a deskových her navštívily Svět deskových her na Kubánském náměstí v Praze.

Děti si v herně pod vedením lektora zahrály karetní hru: „Kdo to byl“, stolní hru: „Diamant“ a dvě hry na procvičení logického myšlení: „Zkumavky“ a „Hurá, zmrzlina“.

Každému, pro koho deskové hry neztratily své kouzlo, můžeme návštěvu ve Světě deskových her jen doporučit.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví