Hloubětínská 700

Školní družina navštívila Betlémskou kapli

Výprava za betlémy do Betlémské kaple

V pondělí 9.12. jsme se vypravili na každoroční výstavu betlémů. Cestu k Betlémské kapli jsme zvládli na jedničku, navzdory předvánočně přelidněné Praze. Na výstavě jsme si pořádně prohlédli všechny vystavené betlémy. Byly vytvořeny z nejrůznějších materiálů a od úplně malinkých až po veliké. Pozorovali jsme přesýpací kuličkovou dráhu, vánoční vlak, mlýnské kolo a nahlédli jsme i do kaleidoskopu. Na konec následoval nezbytný nákup dárečků a svačina. Pak posilněni svačinou jsme vyrazili zpět do školy. Výstava se nám líbila a my se ještě více začali těšit na Vánoce.

Ivana Bečvářová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví