Hloubětínská 700

Školní družina v Království železnic

Království železnic

V úterý 21.ledna jsme s dětmi navštívily Království železnic na Smíchově. Nejdříve jsme si prohlédly velké instalace železnic ve spodním patře výstavy. Nádherně propracované modely železnice, metra, letadel, ale i celé krajiny se nám moc libily. Daly jsme si i malý rozchod v prostoru, aby jsme si mohly výstavu lépe prohlédnout. Poté jsme se vrátily do prvního patra, kde si děti vyzkoušely řízení autobusu a tramvaje. Pak už jsme musely vyrazit zpět do školy. Už teď se těšíme na další výpravu.

Ivana Bečvářová

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví