Hloubětínská 700

Školní družina v divadle

Divadlo Spejbla a Hurvínka

V úterý 28.ledna jsme s dětmi vyrazily do divadla Spejbla a Hurvínka na hru Pohádky pro Hurvínka. Po cestě jsme pořádně zmokly a chvilku to vypadalo, že někteří učastníci naší výpravy budou úplně odfouknuti. Nakonec se nám podařilo do divadla dostat v pořádku a v divadle byly tak hodní, že nám o přestávce udělali všem moc dobrý teplý čaj. Pohádka o tom jak se Hurvínek zase naučil mít rád pohádky se nám moc líbila a těšíme se zase na další představení v tomto divadle.:-)

Ivana Bečvářová

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví