Hloubětínská 700

Školní družina

Oddělení školní družiny - paní vychovatelky a třídy

I. oddělení:  1.A, 1/2 3.B ŠD v I. patře ZŠ

                          p.vych. Anna Veselá

 

II. oddělení: 1.B, 1/3 3.A  třída 1.A

                              p.vych. Nikola Vořechová

 

III. oddělení:  2.C, 1/3 3.A třída 4.A

                              p.vych. Věra Flanderová

 

IV. oddělení:   2.B, 1/2 3.B   třída 2.B

                               p.vych. Kateřina Jansová

 

                V. oddělení:      2.A, 1/3 3.A   ŠD u jídelny

                                 p.vych. Ivana Bečvářová

 

                VI. oddělení:     3.C  třída 3.C

                               p.vych. Gabriela Panochová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví