Hloubětínská 700

Školní družina

Oddělení školní družiny - paní vychovatelky a třídy

I. oddělení:  1.A, 1/2 3.B ŠD v I. patře ZŠ

                          p.vych. Anna Veselá

 

II. oddělení: 1.B, 1/3 3.A  třída 1.A

                              p.vych. Nikola Vořechová

 

III. oddělení:  2.C, 1/3 3.A třída 4.A

                              p.vych. Věra Flanderová

 

IV. oddělení:   2.B, 1/2 3.B   třída 2.B

                               p.vych. Kateřina Jansová

 

                V. oddělení:      2.A, 1/3 3.A   ŠD u jídelny

                                 p.vych. Ivana Bečvářová

 

                VI. oddělení:     3.C  třída 3.C

                               p.vych. Gabriela Panochová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví